ნევროლოგია და ნეიროქირურგია - ACIBADEM Healthcare Group
ნევროლოგია და ნეიროქირურგია

ნევროლოგია და ნეიროქირურგია

აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის (ACIBADEM Healthcare Group) ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის განყოფილებებში (Departments of Neurology and Neurosurgery) ყველა კომპლექსური დაავადების მკურნალობა ხდება მულტიდისციპლინური მიდგომით. ზრდასრულთა და ბავშვთა ნევროლოგიური და ნეიროქირურგიული პროგრამები მჭიდროდ თანამშრომლობენ პედიატრიულ, რადიოლოგიურ და ონკოლოგიურ დისციპლინებთან, რათა ჩვენი პაციენტების კომპლექსური მკურნალობა ვუზრუნველყოთ.

აჯიბადემის ნეიროქირურგებს და ნევროლოგებს აქვთ დიდი გამოცდილება ყველაზე კომპლექსური ნევროლოგიური დარღვევების გამოკვლევასა და მართვაში და ისინი ყველაზე თანამედროვე მიდგომებით ახორციელებენ მკურნალობას. აჯიბადემის ნეიროქირურგები ამ სფეროში არსებულ უახლეს ტექნოლოგიებს იყენებენ.

დაავადებები და ჩვენებები

აჯიბადემის საავადმყოფოებში ტარდება ყველა სახის ნეიროქირურგიული  ოპერაცია.

 • თავის ტვინი
  • თავის ტვინის სიმსივნეები (კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი)
  • ქალას ფუძის სიმსივნეები
  • სისხლძარღვთა დაავადებები (სისხლჩაქცევა ტვინში, ცერებრული ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური მალფორმაციები, კავერნოზულინ მალფორმაციები, ინსულტი)
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება თავის ტვინში)
  • ტრავმა
  • თანდაყოლილი მალფორმაციები
  • ინფექციები
  • ფუნქციური ნეიროქირურგია (მოძრაობითი დარღვევების ქირურგია, ტკივილის ქირურგია)
  • გამა დანით (Gamma-knife) რადიოქირურგია
 • ხერხემალი
  • მალათშორისი დისკების თიაქარი
   • კისრის
   • გულმკერდის
   • წელის
  • ხერხემლის დეგენერაციული და ასაკობრივი დაავადებები
  • კომპლექსური სპინალური ოპერაციები
  • ზურგის ტვინის და ხერხემლის ძვლების სიმსივნეები
  • სისხლძარღვთა მალფორმაციები (სპინალური არტერიოვენური მალფორმაციები)
  • ტრავმა
  • ინფექციები
 • პერიფერიული ნერვული სისტემა
  • ნერვების მოჭყლეტის სინდრომი
  • ნერვის ტრავმა
 • პედიატრია
  • თანდაყოლილი ცერებრული ანომალიები
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება ტვინში)
  • კრანიოსინოსტოზები (თავის ქალას ძვლების ნაადრევი შეზრდა)
  • არაქნოიდული კისტები (ტვინის კისტები)
  • კრანიოვერტებრული ანომალიები
  • სპინალური დისრაფიზმი

ქალას ფუძის ქირურგია

ქალას ფუძის დაავადებებს მიეკუთვნება სიმსივნეები და სისხლძარღვთა დაავადებები, რომლებიც ლოკალიზებულია ტვინის ფუძეზე, ანატომიურადი ძნელად მისაწვდომ უბნებში. ამ დაავადებათა მკურნალობა ძალიან ძნელია, რადგან სიმსივნის მოცილებასთან ერთად შენარჩუნებული უნდა იქნას ტვინის ღეროს ნორმალური ანატომია და ფუნქცია. შესაბამისად, ამ ოპერაციებისთვის აუცილებელია გამორჩეული ქირურგიული უნარ-ჩვევები, პროფესიონალიზმი და განვითარებული ტექნოლოგიები. აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის საავადმყოფოებში (ACIBADEM Healthcare Group), ქალას ფუძის ყველა პათოლოგიის, სიმსივნეების (მენინგიომა, ქორდომა, შვანომა) და ქალას ფუძის ვასკულარული მალფორმაციების (ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური და კავერნული მალფორმაციები) ოპერაციები რეგულარულად კეთდება. ისეთი ინოვაციური ტექნოლოგიები, როგორიცაა 3T ინტრაოპერატიული MRI და გამა დანით რადიოქირურგია, ამ ოპერაციებს ისე უსაფრთხოს ხდიან, როგორც არასდროს. ჩვენი ნეიროქირურგიის განყოფილება მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრია, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი და ლიდერი სპეციალისტებით, რომლებიც ამ ორგანიზაციების შეხვედრების ორგანიზატორები და მონაწილეები არიან.

აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის ზრდასრულთა და ბავშვთა პედიატრიული განყოფილება ახორციელებს ყველა სახის ქირურგიულ ჩარევებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ეპილეფსიის ქირურგიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეპილეფსიის პირველადი მკურნალობა არის მედიკამენტოზური, პაციენტები არ რეაგირებენ მედიკამენტებზე შემთხვევათა დაახლოებით 20-30%-ში. ასეთ პაციენტებში ალტერნატივაა ოპერაცია. ეპილეფსიის ქირურგიის სამივე მეთოდი (რეზექტიული ქირურგია, გათიშვის ოპერაცია და ცთომილი ნერვის სტიმულაცია) წარმატებით ტარდება აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში.

როგორ ხდება ეპილეფსიის დიაგნოსტირება?

 1. ეპილეფსია მთლიანად კლინიკური დიაგნოზია. ზუსტი დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია პაციენტის ზუსტი ისტორიის საფუძველზე, ან გულყრის ნახვის შემდეგ.
 2. ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფია), თავის ტვინის MR (მაგნიტური რეზონანსი), PET სკანირება, SPECT, და ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის დამხმარე მეთოდებია.

როგორ ხდება ეპილეფსიის მკურნალობა?

1) მკურნალობა მედიკამენტებით

პაციენტი იწყებს მედიკამენტების მიღებას ეპილეფსიის დიაგნოზის დასმისთანავე. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რომელი მედიკამენტით ჩატარდეს მკურნალობა, მიიღება გულყრების ტიპის, ეპილეფსიის კატეგორიის, ეეგ-ს და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემების საფუძველზე. ყველაზე ხშირი გვერდითი ეფექტებია კანის გამონაყარი, ღვიძლის ფუნქციის მომატება და წნევა ზურგის ტვინზე. პაციენტის ნათესავები ინფორმირებული და გაფრთხილებული არიან შესაძლო გვერდითი ეფექტების შესახებ. ზოგიერთი მედიკამენტის მოხმარებისას გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია ღვიძლის ფუნქციების და სისხლის სურათის მონიტორინგი. ჩვეულებრივ, მედიკამენტის მიღება პაციენტმა უნდა გააგრძელოს სულ მცირე ორი წლის მანძილზე მაინც. ამ პერიოდის გავლის შემდეგ, პრეპარატის მიღება ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ შეიძლება შეწყდეს.

2) ქირურგიული მკურნალობა

ქირურგიული მკურნალობა შეიძლება ჩაუტარდეს პაციენტს, რომელიც არ რეაგირებს მედიკამენტებით მკურნალობაზე (რეზისტენტული ეპილეფსია). ამ პაციენტთა უმრავლესობას აქვს პათოლოგიური ცვლილებები მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე. მათ უტარდებათ ან ფოკალური რეზექცია (საეჭვო ადგილის ამოჭრა),  კალოზოტომია (თავის ტვინის ჰემისფეროების ურთიერთკავშირის გათიშვა), ჰემისფერექტომია (ტვინის დაზიანებული ჰემისფეროს ამოკვეთა ან ჯანმრთელ ჰემისფეროსთან კავშირის გაწყვეტა) და სტიმულატორები (ცთომილი ნერვის სტიმულაცია).

ACIBADEM Hospitals-ში შეიძლება ჩატარდეს ყველა სახის ნეიროქირურგიული ოპერაცია  

ბავშვთა ეპილეფსიის ცენტრი

ბავშვთა ეპილეფსიის ცენტრში პაციენტებს უტარდებათ ეპილეფსიის მედიკამენტური და ქირურგიული მკურნალობა. აქ ერთობლივად მუშაობენ შემდეგი განყოფილებები: პედიატრიული ეპილეფტოლოგია, ბავშვთა ნევროლოგია, ბავშვთა ნეიროქირურგია, პედაგოგიკა, ნეირორადიოლოგია, მეტყველების თერაპია და ფიზიოთერაპია.

კუნთის ტონუსის (სპასტიურობა) კომპლექსური მკურნალობა

სპასტიურობის ყოველთვიური საბჭო (Monthly Spasticity Councils) რეგულარულად იმართება, სადაც მულტიდისციპლინური გუნდის, რომელშიც შედიან ბავშვთა და ფუნქციური ნეიროქირურგები, ბავშვთა ნევროლოგები, ორთოპედები, მეტყველების თერაპევტები და რეაბილიტაციის სპეციალისტები და მთელი ქვეყნის მასშტაბით სპასტიურობის მქონე ბავშვების მკურნალობას გეგმავენ. ბაკლოფენის ტუმბოს იმპლანტაცია (Baclofen Pump), პალიდოტომია, თალამოტომია, თავის ტვინის ღრმა სტიმულატორის იმპლანტაცია, დორსალური სელექტიური რიზოტომია შესაბამის პაციენტებს დამაიმედებელი შედეგებით უტარდებათ.

ყველა საბჭოზე, გამოცდილი ექიმების და საუკეთესო სამედიცინო ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, მკურნალობის შეთანხმებული მეთოდი, განაპირობებს წარმატების ისეთ ხარისხს, რომელიც საერთაშორისო საშუალო დონეს აღემატება.

ცერებრალური დამბლა

ცერებრალური დამბლა არის მოძრაობის დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია თავის ტვინის დაზიანებით მუცლად ყოფნის, ან მშობიარობის პერიოდში.

ცერებრალური  დამბლის ტიპები

ცერებრული დამბლა სხვადასხვაგვარად გამოვლინდება და თავის ტვინში დაზიანების ლოკალიზაციის შესაბამისად იყოფა კატეგორიებად.

1- სპასტიური ტიპი

სპასტიურობა არის ხელების და ფეხების კუნთების ტონუსის მომატება. იგი ზღუდავს მოძრაობას. არსებობს სპასტიურობის რამოდენიმე ტიპი, რომლებიც სხეულის სხვადასხვა ნაწილს მოიცავენ.

 • დიპარეზი: სპასტიურობა მოიცავს მხოლოდ ფეხებს
 • ჰემიპარეზი: სპასტიურობა აღინიშნება სხეულის ერთ ნახევარში
 • ტეტრაპარეზი: სპასტიურობა აღინიშნება ხელებში და ფეხებში

2 –  დისკინეზიური ტიპი

 • ათედოიოდური ტიპი: ბავშვებს აქვთ ხელების და ფეხების ზედა სეგმენტების უნებლიე და ნელი მოძრაობები.
 • დისტონიური ტიპი: ბავშვებს აქვთ სპაზმები, რომლებიც ბრუნვის ან დაკლაკვნის ხასიათისაა. სპაზმები ძლიერდება ნებითი მოძრაობისას. იგი უმეტესაც კიდურების ზედა ნაწილებში აღინიშნება.
 • ატაქსია: კოორდინაციის დარღვევა, როდესაც ბავშვს სიარულისას ბალანსის დაცვა უჭირს.
 • ჰიპოტონია: სხეულის არანაირი სპაზმი არ აღინიშნება. პირიქით, ადგილი აქვს სრულ უმოძრაობას.

 

ცერებრალური  დამბლის მკურნალობის ალტერნატივები

ფიზიოთერაპია

 • სპაზმების შედეგად შესაძლო სტრუქტურული დარღვევების განვითარების პრევენცია
 • სხვადასხვა ტექნიკის საშუალებით სპაზმის შემცირება
 • ბავშვის ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისი დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად
 • ბავშვისთვის საჭირო აღჭურვილობის შერჩევა და მისი მოხმარების სწავლება

მედიკამენტური მკურნალობა

 • კვების რეგულაცია
 • შეტევების თავიდან აცილება
 • ზოდაგი ჯანმრთელობის დაცვა
 • სპასტიურობის შემცირება
 • ნეიროქირურგიული ჩარევა

სპასტიურობის ქირურგიული მკურნალობა უნდა ჩატარდეს, თუ რეაბილიტაცია უშედეგოა, სპაზმები ყოველდღიურ მოვლას აძნელებენ და ტკივილს ანიჭებენ ბავშვს.

ოპერაციის სახეები:

 • შერჩევითი დორსალური რიზოტომია
 • ნეიროტომია
 • ტვინის ღრმა სტიმულაცია
 • ბაკლოფენის ტუმბოს იმპლანტაცია
 • პალიდოტომია

 

ორთოპედიული ინტერვენცია

კუნთების დამოკლება, რომელიც ხელს უშლის ბავშვის ზრდას, ან სახსროვანი დარღვევები საჭიროებენ ორთოპედიულ ჩარევას.

სპეციალური განათლება

ცერებრალური დამბლის დროს სპეციალური განათლება იწყება ბავშვის ფიზიკური დარღვევების კორექციული ჩარევებით და ბავშვის სწავლებით თუ როგორ გამოიყენოს საჭიროების შემთხვევაში დამხმარე საშუალებები. მას შემდეგ, რაც ამ მოწყობილობების მოხმარებას ბავშვი დამოუკიდებლად შეძლებს, განათლება იგეგმება ბავშვის ინტელექტუალური უნარებიდან გამომდინარე.

მეტყველების თერაპია

იმისთვის, რომ განისაზღვროს პაციენტთან შესაძლო კომუნიკაციის დონე და მეთოდი, ხდება მისი მეტყველების დონის და თავისებურებების გამოკვლევა. კეთდება კომუნიკაციის მიზნების განსაზღვრა, რომლებიც მიმართულია ყოველდღიური დამოუკიდებლობის გაზრდისკენ და იწყება თერაპია. ღეჭვის და ყლაპვის უნარების გამოკვლევას ემყარება კვებითი თერაპია, რომელიც გულისხმობს მხარდაჭერას და ოჯახის განათლებას. ოჯახისთვის შეირჩევა კომუნიკაციის ალტერნატიული სისტემები და სხვა თერაპიული საშუალებები, რომლებიც კომუნიკაციას აადვილებენ.

ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვების სხვა პრობლემები

 • ინტელექტის საკითხები
 • გულყრები
 • კვების პრობლემები (ღეჭვის და ყლაპვის უნარების არქონა)
 • მეტყველების დარღვევა
 • კბილების პრობლემები
 • მხედველობის დარღვევები
 • სმენის პრობლემები
 • სუნთქვის დარღვევები
 • შარდვის პრობლემები (ტუალეტის კონტროლი)

ცერებრალური დამბლის მკურნალობას ახორციელებს მულტიდისციპლინური გუნდი. ცენტრში, სადაც ბავშვი მკურნალობს, უნდა იყვნენ გუნდის ყველა წევრები. პერიოდულად უნდა მოხდეს კონსილიუმების ორგანიზება, რომელზეც გუნდის წევრები წარადგენენ პაციენტის ერთობლივი გამოკვლევის შედეგებს. ამ კონსილიუმების მიზანია პაციენტის გასინჯვა ერთდროულად ყველა სპეციალისტის მიერ და მკურნალობის გეგმის შედგენა.

კონსილიუმის მონაწილეები

აჯიბადემის საავადმყოფოებში (ACIBADEM Hospitals) ცერებრალური დამბლის მკურნალობა ხორციელდება მულტიდისციპლინური კონსილიუმის მიერ. ასეთ კონსილიუმში მონაწილეობენ: ბავშვთა ნეიროქირურგები, ორთოპედები, ბავშვთა ნევროლოგები, რადიოლოგები, მეტყველების თერაპევტები და მოძრაობისა და სიარულის ანალიზის ლაბორატორიის პერსონალი. კონსილიუმები უფასოა. პაციენტების კონსილიუმისათვის მომზადება წინასწარ ხდება.

სიარულის ანალიზი

რა არის სიარულის ანალიზი? ეს არის მოძრაობის რაოდენობრივი გაზომვა, იდენტიფიკაცია და შეფასება. მხოლოდ ფიზიკური გასინჯვა ყოველთვის არ არის საკმარისი იმის იდენტიფიცირებისთვის, თუ რომელი კუნთის ან სახსრის დისფუნქციაა სიარულის დარღვევაზე პასუხისმგებელი. სიარულის დარღვევის გამოსასწორებლად თავის ტვინი რთავს კომპენსაციის მექანიზმებს, რაც კიდევ უფრო ართულებს სიარულის დარღვევაზე პასუხისმგებელი ძირითადი კუნთების გამოვლენას. ამიტომ პრობლემის სრულყოფილი, რაოდენობრივი, ობიექტური შეფასებისათვის, ასევე მკურნალობის შედეგების შეფასებისთვის გამოიყენება სიარულის ანალიზის ტექნოლოგია. სიარულის ანალიზი მოძრაობის დარღვევის ტიპს განსაზღვრავს მაღალი სიზუსტით.

იგი არ იწვევს ტკივილს ან დაღლილობას და როგორც წესი პაციენტები მას ადვილად იტანენ.

სიარულის ანალიზი სამი სხვადასხვა ტიპის ანალიზისგან შედგება:

 • სხეულის ქვედა ნახევრის ანალიზი (მენჯი და ფეხები)
 • სხეულის ზედა ნახევრის ანალიზი (მხრები და ხელები)
 • მთლიანი სხეულის ანალიზი (თავი, ტორსი, ხელები და ფეხები)

რა უპირატესობები აქვს სიარულის ანალიზს?

 • დაავადების ზუსტი განსაზღვრა
 • კომპენსაციის (გამოსასწორებელი) მექანიზმების იდენტიფიკაცია
 • რეაბილიტაციაში დახმარება
 • საჭირო ქირურგიული ჩარევის იდენტიფიკაცია
 • მკურნალობის ეფექტურობის მონიტორინგი

რა შემთხვევებში გამოიყენება სიარულის ანალიზი?

 • ცერებრალური დამბლა (კუნთების თანდაყოლილი სპაზმები)
 • ზურგის ტვინის თანდაყოლილი პათოლოგია)
 • ზურგის ტვინის ტრავმა
 • ჰემიპლეგია (ნაწილობრივი ინსულტი)
 • ფეხის ამპუტაცია (ფეხის დაკარგვა ან არარსებობა)
 • კუნთთა დისტროფია (კუნთების დაავადებები)
 • პარკინსონიზმი
 • სახსრების ანთებითი და/ან დეგენერაციული დაავადებები
 • თავის ტრავმის შედეგები
 • გაფანტული სკლეროზი (MS)
 • ართროპლასტიკა (სახსრების პროთეზები)
 • სპორტული ტრავმები

რა უნდა გააკეთოთ სიარულის ანალიზისთვის?

 • ჩვენი ცენტრი წინასწარი ჩაწერის პრინციპით მუშაობს, ამიტომ ანალიზის ჩასატარებლად  წინასწარ უნდა ჩაეწეროთ.
 • სხვა, აფილირებული დაწესებულებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიპოვოთ საავადმყოფოს ქოლცენტრში.
 • გამოკვლევის პროცესის კომფორტისთვის შეგიძლიათ თან იქონიოთ გამოსაცვლელი შორტები ან სავარჯიშო შარვალი.
 • სიარულის ანალიზი მოიცავს დაახლოებით ერთ საათს და გამოკვლევის შედეგები CD ფორმატში მოგეწოდებათ.

ამ თემაზე პაციენტების ისტორია

ანა მიხაილენკო, ნეიროქირურგია, უკრაინა, იანვარი 2011 წ.
ანა მიხაილენკო, ნეიროქირურგია, უკრაინა, იანვარი 2011 წ.

მადლობას ვუხდი Acıbadem-ის მთელ პერსონალს, რომელმაც ჩემს ქალიშვილს მეორე სიცოცხლის საშუალება მისცა. მე მიჭირს იმის თქმა, თუ რას ვგრძნობ და ვფიქრობ ახლა. ჩვენ სამ საავადმყოფოს ვეწვიეთ უკრაინაში, და ყველამ ამ საავადმყოფოში გვითხრა, რომ ეს ოპერაცია შეუძლებელია. და როდესაც ჩვენ Acıbadem-ში მივედით, ყველა ექიმი, რომლებიც უნდა მონაწილეობდნენ ჩემი ქალიშვილის ოპერაციაში, მოვიდა მის შესამოწმებლად. მათმა ინტერესმა და […] განაგრძე კითხვა
თომას პიტერ ხინტონი / ინგლისი / ტვინი და ნერვული სისტემა
თომას პიტერ ხინტონი / ინგლისი / ტვინი და ნერვული სისტემა

მოთხოვნის ადგილზე წარსადგენად მე პაციენტად დამაწვინეს Acıbadem Fulya-ს სტაციონარში 19 ნოემბერს დილით ათათურქის აეროპორტში გონების დაკარგვის და შეტევის შემდეგ. მე ვიმყოფებოდი კლინიკაში 10 დღე, და საბოლოოდ გამწერეს 28 ნოემბერს პარასკევს. კლინიკაში ჩემი ყოფნის 10 დღის განმავლობაში ბეგუმი თარჯიმნის მოვალეობებს ასრულებდა და მეხმარებოდა პერსონალთან კომუნიკაციის შენარჩუნებაში. ის იყო ჩემსა და კლინიკას შორის დამაკავშირებელი რგოლი. მთელი ჩემი […] განაგრძე კითხვა
მიხაილ სეხნიაშვილი / ნეიროქირურგია / საქართველო
მიხაილ სეხნიაშვილი / ნეიროქირურგია / საქართველო

როდესაც გავიგე, რომ მომიწევს ოპერაცია, შევშფოთდი. დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ ასეთი ოპერაციის ჩატარება სატანადო დონეზე შესაძლო იყო ჩემს მშობლიურ ქვეყანაში და ექიმის რეკომენდაციით, გადავწყვიტე ოპერაცია ჩატარებულიყო თქვენს ქვეყანაში – Acıbadem-ის კლინიკაში. ოპერაცია ჩაატარა გამოცდილმა პროფესორმა, მსურს მადლობა გადავუხადო მას, რომ იგი უნაკლოდ ჩატარდა არანაირი პრობლემების და გართულებების გარეშე. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო სამედიცინო პერსონალს. განაგრძე კითხვა

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება