ნევროლოგია და ნეიროქირურგია

ნევროლოგია და ნეიროქირურგია

აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის (ACIBADEM Healthcare Group) ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის განყოფილებებში (Departments of Neurology and Neurosurgery) ყველა კომპლექსური დაავადების მკურნალობა ხდება მულტიდისციპლინური მიდგომით. ზრდასრულთა და ბავშვთა ნევროლოგიური და ნეიროქირურგიული პროგრამები მჭიდროდ თანამშრომლობენ პედიატრიულ, რადიოლოგიურ და ონკოლოგიურ დისციპლინებთან, რათა ჩვენი პაციენტების კომპლექსური მკურნალობა ვუზრუნველყოთ.

აჯიბადემის ნეიროქირურგებს და ნევროლოგებს აქვთ დიდი გამოცდილება ყველაზე კომპლექსური ნევროლოგიური დარღვევების გამოკვლევასა და მართვაში და ისინი ყველაზე თანამედროვე მიდგომებით ახორციელებენ მკურნალობას. აჯიბადემის ნეიროქირურგები ამ სფეროში არსებულ უახლეს ტექნოლოგიებს იყენებენ.

დაავადებები და ჩვენებები

აჯიბადემის საავადმყოფოებში ტარდება ყველა სახის ნეიროქირურგიული  ოპერაცია.

 • თავის ტვინი
  • თავის ტვინის სიმსივნეები (კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი)
  • ქალას ფუძის სიმსივნეები
  • სისხლძარღვთა დაავადებები (სისხლჩაქცევა ტვინში, ცერებრული ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური მალფორმაციები, კავერნოზულინ მალფორმაციები, ინსულტი)
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება თავის ტვინში)
  • ტრავმა
  • თანდაყოლილი მალფორმაციები
  • ინფექციები
  • ფუნქციური ნეიროქირურგია (მოძრაობითი დარღვევების ქირურგია, ტკივილის ქირურგია)
  • გამა დანით (Gamma-knife) რადიოქირურგია
 • ხერხემალი
  • მალათშორისი დისკების თიაქარი
   • კისრის
   • გულმკერდის
   • წელის
  • ხერხემლის დეგენერაციული და ასაკობრივი დაავადებები
  • კომპლექსური სპინალური ოპერაციები
  • ზურგის ტვინის და ხერხემლის ძვლების სიმსივნეები
  • სისხლძარღვთა მალფორმაციები (სპინალური არტერიოვენური მალფორმაციები)
  • ტრავმა
  • ინფექციები
 • პერიფერიული ნერვული სისტემა
  • ნერვების მოჭყლეტის სინდრომი
  • ნერვის ტრავმა
 • პედიატრია
  • თანდაყოლილი ცერებრული ანომალიები
  • ჰიდროცეფალია (სითხის დაგროვება ტვინში)
  • კრანიოსინოსტოზები (თავის ქალას ძვლების ნაადრევი შეზრდა)
  • არაქნოიდული კისტები (ტვინის კისტები)
  • კრანიოვერტებრული ანომალიები
  • სპინალური დისრაფიზმი

ქალას ფუძის ქირურგია

ქალას ფუძის დაავადებებს მიეკუთვნება სიმსივნეები და სისხლძარღვთა დაავადებები, რომლებიც ლოკალიზებულია ტვინის ფუძეზე, ანატომიურადი ძნელად მისაწვდომ უბნებში. ამ დაავადებათა მკურნალობა ძალიან ძნელია, რადგან სიმსივნის მოცილებასთან ერთად შენარჩუნებული უნდა იქნას ტვინის ღეროს ნორმალური ანატომია და ფუნქცია. შესაბამისად, ამ ოპერაციებისთვის აუცილებელია გამორჩეული ქირურგიული უნარ-ჩვევები, პროფესიონალიზმი და განვითარებული ტექნოლოგიები. აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის საავადმყოფოებში (ACIBADEM Healthcare Group), ქალას ფუძის ყველა პათოლოგიის, სიმსივნეების (მენინგიომა, ქორდომა, შვანომა) და ქალას ფუძის ვასკულარული მალფორმაციების (ანევრიზმები, არტერიულ-ვენური და კავერნული მალფორმაციები) ოპერაციები რეგულარულად კეთდება. ისეთი ინოვაციური ტექნოლოგიები, როგორიცაა 3T ინტრაოპერატიული MRI და გამა დანით რადიოქირურგია, ამ ოპერაციებს ისე უსაფრთხოს ხდიან, როგორც არასდროს. ჩვენი ნეიროქირურგიის განყოფილება მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრია, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი და ლიდერი სპეციალისტებით, რომლებიც ამ ორგანიზაციების შეხვედრების ორგანიზატორები და მონაწილეები არიან.

აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის ზრდასრულთა და ბავშვთა პედიატრიული განყოფილება ახორციელებს ყველა სახის ქირურგიულ ჩარევებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ეპილეფსიის ქირურგიაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეპილეფსიის პირველადი მკურნალობა არის მედიკამენტოზური, პაციენტები არ რეაგირებენ მედიკამენტებზე შემთხვევათა დაახლოებით 20-30%-ში. ასეთ პაციენტებში ალტერნატივაა ოპერაცია. ეპილეფსიის ქირურგიის სამივე მეთოდი (რეზექტიული ქირურგია, გათიშვის ოპერაცია და ცთომილი ნერვის სტიმულაცია) წარმატებით ტარდება აჯიბადემის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში.

როგორ ხდება ეპილეფსიის დიაგნოსტირება?

 1. ეპილეფსია მთლიანად კლინიკური დიაგნოზია. ზუსტი დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია პაციენტის ზუსტი ისტორიის საფუძველზე, ან გულყრის ნახვის შემდეგ.
 2. ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფია), თავის ტვინის MR (მაგნიტური რეზონანსი), PET სკანირება, SPECT, და ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის დამხმარე მეთოდებია.

როგორ ხდება ეპილეფსიის მკურნალობა?

1) მკურნალობა მედიკამენტებით

პაციენტი იწყებს მედიკამენტების მიღებას ეპილეფსიის დიაგნოზის დასმისთანავე. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რომელი მედიკამენტით ჩატარდეს მკურნალობა, მიიღება გულყრების ტიპის, ეპილეფსიის კატეგორიის, ეეგ-ს და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემების საფუძველზე. ყველაზე ხშირი გვერდითი ეფექტებია კანის გამონაყარი, ღვიძლის ფუნქციის მომატება და წნევა ზურგის ტვინზე. პაციენტის ნათესავები ინფორმირებული და გაფრთხილებული არიან შესაძლო გვერდითი ეფექტების შესახებ. ზოგიერთი მედიკამენტის მოხმარებისას გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია ღვიძლის ფუნქციების და სისხლის სურათის მონიტორინგი. ჩვეულებრივ, მედიკამენტის მიღება პაციენტმა უნდა გააგრძელოს სულ მცირე ორი წლის მანძილზე მაინც. ამ პერიოდის გავლის შემდეგ, პრეპარატის მიღება ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ შეიძლება შეწყდეს.

2) ქირურგიული მკურნალობა

ქირურგიული მკურნალობა შეიძლება ჩაუტარდეს პაციენტს, რომელიც არ რეაგირებს მედიკამენტებით მკურნალობაზე (რეზისტენტული ეპილეფსია). ამ პაციენტთა უმრავლესობას აქვს პათოლოგიური ცვლილებები მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაზე. მათ უტარდებათ ან ფოკალური რეზექცია (საეჭვო ადგილის ამოჭრა),  კალოზოტომია (თავის ტვინის ჰემისფეროების ურთიერთკავშირის გათიშვა), ჰემისფერექტომია (ტვინის დაზიანებული ჰემისფეროს ამოკვეთა ან ჯანმრთელ ჰემისფეროსთან კავშირის გაწყვეტა) და სტიმულატორები (ცთომილი ნერვის სტიმულაცია).

×
ძიება