რეპროდუქციული მედიცინა და უშვილობა

რეპროდუქციული მედიცინა და უშვილობა

მსოფლიოში საშუალოდ ყოველი 7 წყვილიდან 1 წყვილს აქვს შვილოსნობის პრობლემა. უშვილობას ღრმა ფსიქოლოგიური და სოციალური გავლენა აქვს, თუმცა არსებობს ეფექტური მკურნალობის მეთოდები, რომლებიც აგისრულებთ ბავშვის ყოლის ოცნებას.

აჯიბადემის რეპროდუქციული მედიცინის და უშვილობის ცენტრები (ACIBADEM Reproductive Medicine and Infertility Centers) რეპროდუქციული პრობლემების იდენტიფიცირების და მათი მოგვარების გზების შესარჩევად გთავაზობთ ინტეგრირებულ, შეფასებაზე დაფუძნებულ მიდგომას და ჩვენი თანამგრძნობი გუნდი დაგეხმარებათ ამ გამოცდილების ყველა ეტაპზე.

რეპროდუქციული პრობლემების ზუსტი იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების შემუშავების მიზნით კეთდება ფართო გამოკვლევა. გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზაა ინ ვიტრო განაყოფიერება (in-vitro fertilization (IVF). აჯიბადემის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სპეციალისტები მუშაობენ ინოვაციური და ყველაზე უახლესი IVF ტექნოლოგიით და აღწევენ ისეთ წარმატებებს, როგორც არასოდეს. ასისტირებული რეპროდუქცია ხორციელდება პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ დიაგნოსტიკასთან ერთად და მისი მიზანია ახალი ემბრიონის გენეტიკური დაავადებების დადგენა იმპლანტაციამდე და ორსულობამდე. ამის მთავარი მიზანია თავიდან ავიცილოთ საშიში გენეტიკური დაავადებების გავრცელება იმ მშობლებისგან, რომლებსაც აქვთ გენეტიკური დაავადება ან არიან მისი გენის მატარებლები. აჯიბადემის გენეტიკური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია (ACIBADEM Genetic Diagnosis Laboratory) არის რეგიონალურად ცნობილი ცენტრი და ფლობს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს და გამოცდილებას.

სერვისები

აჩიბადემის რეპროდუქციული მედიცინის და უშვილობის ცენტრის (The ACIBADEM Reproductive Medicine and Infertility Center) ექიმებს გავლილი აქვთ სპეციალური მომზადება და ჩატარებული აქვთ კვლევები გერმანიის და გაერთიანებული სამეფოს მსოფლიოში ცნობილ ცენტრებში. ჩვენი კლინიკური პერსონალი თავისუფლად საუბრობს რამდენიმე ენაზე, ინგლისურის, გერმანულის და არაბულის ჩათვლით.

აჯიბადემისრეპროდუქციულიმედიცინისდაუშვილობისცენტრი ყოველწლიურადათასობითწყვილსემსახურებადაგთავაზობთშემდეგს:

კლინიკური სერვისები

 • ოვულაციის ინდუქცია
 • საკვერცხის კონტროლირებადი ჰიპერსტიმულაცია და ინტრაოტერული განაყოფიერება (IUI)
 • უშვილობის ქირურგია
 • ჰისტეროსალპინგოგრაფია
 • ინფუზიური სონოგრაფია
 • დიაგნოსტიკური ლაპარასკოპია
 • ლაპარასკოპია (ენდომეტრიოზის ქირურგია, მიომექტომია, სალპინგექტომია, ადჰეზიოლიზი, საკვერცვის კისტის ქირურგია)
 • ჰისტეროსკოპია (პოლიპექტომია, ძგიდის რეზექცია, მიომექტომია, საშვილოსნოს შიდა შეხორცებების გათიშვა)

ლაბორატორიული სერვისები

 • მიკროინექცია
 • სტანდარტული (IVF) და ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექცია (ICSI)
 • მიკრომანიპულაციის მეთოდები (ჰეტჩინგი, ემბრიონზე დაკვირვება ფრაგმენტების საშუალებით)
 • უშვილობის ქირურგია
 • იმპლანტაციის წინა გენეტიკური დიაგნოზი
 • ენდომეტრიული თანაკულტურა
 • TESE-მიკროდისექცია (Micro-TESE)
 • ემბრიონის გაყინვა (ასევე ვიტრიფიკაციის მეთოდებით)
 • სპერმიოგრამა (სპერმის ანალიზი)
 • სპერმის მორფოლოგიური ანალიზი (კრუგერის კრიტერიუმებით)
 • სპერმის დნმ -ის ფრაგმენტაციის ანალიზი  
×
ძიება