ინტეგრირებული ACIBADEM-ი

ჯანდაცვის ინტეგრირებული მოდელი

კონკურენტუნარიანობა გლობალურ ბაზარზე ინტეგრირებული ჯანდაცვის სერვისებისთვის

კლინიკებისა და სამედიცინო ცენტრების გარდა, ACIBADEM Health Group არის სამედიცინომომსახურების მსოფლიო დონის სპეციალური ინტეგრირებული ეკოსისტემის მაგალითი. ესეკოსისტემა მოიცავს სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებასა და უნივერსიტეტს.

ACIBADEM უნივერსიტეტი ამზადებს  მედიკოს-სტუდენტებს, რომ გახდნენ მომავალი  პროფესიონალები ჯანდაცვის სფეროში, იყენებენ დინამიურ და თანამედროვე საგანმანათლებლოპროგრამებს, რომლებიც ისწავლება  ლექტორთა მაღალკვალიფიციური გუნდის მეშვეობით.

სამედიცინო დაწესებულებები ყველანაირ ძალისხმევას მიმართავენ, რომ მუდმივადგაუმჯობესდეს პაციენტთა მოვლის ხარისხი. პროექტის მენეჯმენტი ACIBADEM (ACIBADEM Project Management) ანვითარებს „დასრულებული“ კლინიკის პროექტებს. ACIBADEM Labmed, Labvital, LabCell გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს. მათ შორის, პათოლოგიების, კვებისსანიტარული კონტროლის, ღეროვანი უჯრედებისა და ჭიპლარის სისხლის ლაბორატორიულიკვლევებს. ACIBADEM Technology შეიმუშავებს და აუმჯობესებს საკუთარ პროგრამულუზრუნველყოფას, მათ შორის „სამედიცინო საინფორმაციო სისტემას“. APlus ეხება ჰიგიენისსაგნებისა და საკვების მიწოდებას კლინიკებში, ხოლო ACIBADEM Mobile უზრუნველყოფსსასწრაფო დახმარებისა და სახლში მოვლის სერვისებს,  ანუ  გარე მომსახურებას.

უნივერსიტეტი ACIBADEM

ACIBADEM უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წელს და სპეციალიზირებულია მედიცინის მეცნიერებათა დარგებში.

დინამიური და თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამების გამოყენებით, მასწავლებელთამაღალკვალიფიციური აკადემიური ჯგუფი ამზადებს სამედიცინო უნივესიტეტის სტუდენტებს, რომგახდნენ მომავალი ჯანდაცვის მუშაკები. პროფესორ-მასწავლებლები მუდმივად იკვლევენინოვაციებს მედიცინის ყველა სფეროში. იმისათვის, რომ ძლიერი კვლევითი-სამეცნიეროუნივერსიტეტი ვიყოთ, კვლევითი ლაბორატორიები აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე ტექნიკით, რომელიც შეიქმნა ცხოვრების მეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის ინდუსტრიების შესავსებად.

რობოტული ქირურგიის ცენტრი (CASE) არის მსოფლიოში ერთ – ერთი ყველაზე კომპლექსურისამედიცინო მომზადების ცენტრი, სადაც განთავსებულია რამდენიმე განყოფილება დაგანვითარებული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა. CASE- მა მიიღო CAE აკადემიის მიერგაცემული “მოწინავე გამოცდილების ცენტრის“ სერტიფიკატი, რომელიც  მსოფლიოში მხოლოდ ორსამედიცინო სასწავლო ცენტრს აქვს მიღებული. ცენტრი აკრედიტირებულია „ევროპისაკრედიტირებული კლინიკური უნარების ცენტრების ქსელისა“ (Network of Accredited Clinical Skills Centers of Europe – NASCE) და ჯანდაცვის მოდელირების საზოგადოების მიერ (Society for Simulation in Healthcare – SSH), რომლებიც უზრუნველყოფენ ტრენინგებს ბაკალავრიატისა და ასპირანტურისსტუდენტებისათვის.

ევროპაში ყველაზე ცნობილ უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, ACIBADEM უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს, Erasmus  პროგრამის ფარგლებში,საზღვარგარეთ სწავლას მაღალკვალიფიცირებულ პარტნიორ უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტი მოიცავს 100,000 კვადრატული მეტრიანი კამპუსს, რომელიც მდებარეობს სტამბულის აზიის მხარისცენტრში, Kerem Aydınlar კამპუსი აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური აპარატურით და სტუდენტებსსთავაზობს პრივილეგირებულ საუნივერსიტეტო ცხოვრებას.

ACIBADEM პროექტის მენეჯმენტი

დავიწყეთ მუშაობა ჯანდაცვის სფეროში დიდი „დასრულებული“ გამოცდილების მიღებაზე,ACIBADEM ჯანმრთელობის ჯგუფის პროექტების ინვესტიციის დაგეგმვის, განხორციელების, სამედიცინო დაგეგმვისა და დაფინანსების ყველა საკითხის შესრულებაზე, ACIBADEM Project Management აგრძელებს საქმიანობას, როგორც დამოუკიდებელი კომპანია, რომელიც ემსახურებაყველა საინვესტიციო სფეროს.

ACIBADEM Project Management  უზრუნველყოფს  პროექტის მართვის მენეჯმენტის სერვისების სრულსპექტრს: მათ შორის ხელშეკრულებების მომზადებას, ტესტირებასა და ექსპლუატაციასდამსაქმებლის მიერ დადგენილი მუშაობის პრინციპების შესაბამისად. თანამშრომლობას, როგორცშიდა, ისე უცხოელი პარტნიორების პროფესიულ გუნდთან, პროგნოზირებისა და რისკებისმართვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას პროექტის განხორციელებისპროცესის ყველა ეტაპზე, მათ შორის ინვესტიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში.

LABMED

თურქეთის პირველი აკრედიტებული კლინიკური ლაბორატორია

ACIBADEM Healthcare Group -მა დაამყარა მჭიდრო პარტნიორობა “რეფერენტულ ლაბორატორიულისერვისების” სფეროში, Labmed Group (Labmed Dortmund GmbH), რომელიც მოქმედებს 30 წელზე მეტია გერმანიაში. ამ პარტნიორობის მეშვეობითა და ACIBADEM Labmed– ის წყალობით, აკრედიტებულილაბორატორიული ტესტები, რომლებსაც ჩვეულებრივ უცხოეთიდან იღებდნენ, თურქეთშიცხელმისაწვდომი გახდა. მომსახურების დადასტურებული ხარისხის და საერთაშორისოსერტიფიკაციის წყალობით, ACIBADEM– მა მიიღო ლაბორატორიული მომსახურების ხარისხი“ Labmed Clinical Laboratory“ აგრეთვე ლატვიის კლინიკური ლაბორატორიის მიერ დაჯილდოვებული იქნა ხარისხით „Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH (DACH)   „ISO 15189“ . Labmed Clinical Laboratory ლაბორატორია გახდა თურქეთის, საერთაშორისოდ აღიარებული და აკრედიტირებულიკლინიკური ლაბორატორია. სპეციალური აღჭურვილობის წყალობით, ACIBADEM Labmed-ს  შეუძლიაგანახორციელოს ყველა ანალიზი მაღალ დონეზე და უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით .

LABVITAL

2009 წელს, ACIBADEM Healthcare Group -მა შექმნა ACIBADEM Labvital, სურსათის კონტროლისლაბორატორია, რათა უზრუნველყოს სურსათის კონტროლი და მომსახურება ამ ხარისხისმიხედვით.  მისი მიზანია : ზუსტი და ხარისხიანი მომსახურების გაწევა, ახალი ანალიზებისშემოღების ინიცირება, ფეხდაფეხ აყვეს სამეცნიერო განვითარებებსა და მიღწევებს, რითაცუზრუნველყოს სანიმუშო და საიმედო მომსახურება ადგილობრივი და უცხოელი პირებისა თუ ორგანიზაციებისთვის.  ლაბორატორიის სრულყოფილება და სანდოობა დადასტურებულია საერთაშორისო სერტიფიკატებით.

LABCELL

ACIBADEM ღეროვანი უჯრედისა და ჭიპლარის სისხლის ბანკი არის სიხლის შენახვის და წარმოების ლაბორატორია, რომელშიც ACIBADEM Healthcare Group ატარებს კვლევებს მოწინავე თერაპიული მეთოდებით. ლაბორატორია აღჭურვილია  ყველა ქსოვილის შესანახი ინფრასტრუქტურით, რომლებმაც დაადასტურეს მათი სიცოცხლისუნარიანობა სამეცნიერომონაცემების გამოყენებით, აგრეთვე ყველა თერაპიული უჯრედული პროცესის ჩატარება GMP(კარგი წარმოების პრაქტიკის)  სტანდარტების შესაბამისად . ჭიპლარის  სისხლის ბანკიუჯრედებისა და ქსოვილების შენახვის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია.

ACIBADEM TECHNOLOGY

 ACIBADEM Technology არის ტექნოლოგიური კომპანია, მრავალწლიანი გამოცდილებით,  რომელმაც2015 წელს დაიწყო მოღვაწეობა ACIBADEM Healthcare Group -ის შემადგენლობაში. ACIBADEM Technology გთავაზობთ თავის მომსახურებას, გამოცდილებას და პროდუქტებს, როგორცადგილობრივ ბაზარზე, ისე თურქეთის გარეთ. ACIBADEM Technology– ის მიერ მოწოდებულიძირითადი პროდუქტებია Cerebral Plus (სამედიცინო ინფორმაციის სისტემა), Astore (მედიკამენტებისა და მასალების მართვის სისტემა), Lab Assistant (ლაბორატორიული ინფორმაციისმართვის სისტემა), ACIBADEM Online (პაციენტების პორტალი).

გარდა ამისა, ACIBADEM Technology-ი უზრუნველყოფს IT პროექტების მართვას, აწარმოებსკონსულტაციებს პროგრამული უზრუნველყოფისა და ინფრასტრუქტურის შესახებ. ACIBADEM Technology, როგორც  მომსახურებების  და ტექნოლოგიური პროდუქტების მიმწოდებელი, გთავაზობთ თავის მომსახურებას თურქეთის 10 სხვადასხვა ქალაქში. ასევე სხვა  ქვეყნებში. სულ წარმოდგენილია 21 საავადმყოფოში, 16 ამბულატორიული კლინიკაში, შვილობილ კომპანიასა დაACIBADEM უნივერსიტეტში.

APLUS

APlus,  რომელიც დაარსებულია პრინციპით-„ კლინიკა, არსებითად-„სასტუმრო“, სადაც სამედიცინომომსახურებები ხორციელდება. ის აერთიანებს კვების სერვისების მომსახურებას, დასუფთავების სამსახურს და სხვა სამედიცინო ორგანიზაციების მსგავს საჭიროებებს ერთ სივრცეში.

APlus ცნობილია, როგორც „«cook&chill» ტექნოლოგიის ერთერთი პირველი დამაარსებელი საკვების მასიური წარმოების ინდუსტრიაში. საკვების მომზადების «cook&chill», მეთოდი უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ნორმების უფრო მაღალ სტანდარტს ვიდრე ეს დღესდღეობითაა აღიარებული კვების მასიურ წარმოებაში, ის დაფუძნებულია იმაზე რომ პროდუქტები სწრაფად ცივდება 90-120 წუთის განმავლობაში, 0-4°C გრადუსამდე და ინახება ევროპული ტექნოლოგიების გამოყენებით ამ ტემპერატურაზე, ხოლო შემდგომ ცხელდება პირველად და ბოლოჯერ უშუალოდ მომსახურების წერტილში. 

APlus რომელიც ფლობს ერთ-ერთ უმსხვილეს სამრეცხაოს თურქეთში,  გთავაზობთ ჰიგიენური რეცხვის,   სტანდარტულ და ქიმიური წმენდის მომსახურებას, რომლის დღიური წარმადობა 15000 კილოგრამია. ობიექტზე რომელიც არის ერთადერთი ჰიგიენური სარეცხი ქარხანა თურქეთში ერთი საათის განმავლობაში შესაძლებელია 600 კილოგრამი თეთრეულის დაუთოვება,  დაკეცვა და შეფუთვა სპეციალური საუთოვებელი ტექნოლოგიის  გამოყენებით.

მუშაობის  «Healthguard» სისტემა,  რომლიც შემუშავებულია ევროპული ქვეყნების ჯანდაცვის მიერ. APlus გთავაზობთ კომპლექსურ დალაგება დასუფთავება დეზინფექციას,  სისტემა შემუშავებულია სამედიცინო ორგანიზაციებისა და კლინიკებისთვის, რაც ამცირებს ჯვარედინი დაბინძურების რისკს.

ACIBADEM MOBIL

ACIBADEM Mobile დაარსდა 2008 წლის ივნისში, როგორც ACIBADEM Healthcare Group -ის შვილობილი კომპანია, ACIBADEM– ის ყველა გადაუდებელი დახმარების სამსახურის კოორდინაციისთვის. 2009 წელს ACIBADEM Mobile-მა მიიღო სახლში მოვლის ლიცენზია,  ხოლო 2012 წელს სამუშაო უსაფრთხოებისა და სამუშაო ჰიგიენის ლიცენზია. ორგანიზაციის მიზანია, გააუმჯობესოს   მისი შესაძლებლობები, პაციენტებისთვის სამედიცინო დახმარების სფეროში, ჰოსპიტალიზაციამდე და ჰოსპიტალიზაციის შემდგომ.

დღეს, ACIBADEM Mobile გთავაზობთ სახმელეთო და საჰაერო სასწრაფო დახმარებისმომსახურებებს, რეანიმაციული მოწყობილობებით. ასევე, სახლში მოვლის მომსახურებას, როგორცACIBADEM პაციენტებისთვის, ასევე მათთვის, ვინც არაა ჩვენი პაციენტები. გარდა ამისა, ACIBADEM Mobile ემსახურება 150-ზე მეტ პროექტს კორპორატიული კომპანიებისთვის, რომელიცწარმოდგენიალია ნდობის ტელეფონით,  სამედიცინო დახმარების , 24-საათიანი სასწრაფო დახმარების,   სისხლის სინჯის აღების, ექიმებსა თუ ექთნებს მომსახურების სხვადასხვა პროგრამებით.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება