ციფრული მამოგრაფია - ACIBADEM Healthcare Group
ციფრული მამოგრაფია ტომოსინთეზით

ციფრული მამოგრაფია ტომოსინთეზით

ძუძუსკიბოსადრეულიდიაგნოსტიკა

ტომოსინთეზის სამგანზომილებიანი ციფრული მამოგრაფიის აპარატი უზრუნველყოფს სამგანზომილებიანი გამოსახულების მიღებას დასხივების დაბალი დოზით, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ძუძუს კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკაში.

ტომოსინთეზით სამგანზომილებიანი ციფრული მამოგრაფიის აპარატის მიერ წარმოებული გამოსახულებები დიაგნოზის სარწმუნოებას ზრდიან. სარძევე ჯირკვლის ციფრული სურათები, რომელიც გადაღებულია თხელი ფენების სახით, იკრიბება მკერდის სამგანზომილებიანი გამოსახულების შესაქმნელად შემდგომი გამოკვლევისთვის. ეს საშუალებას იძლევა გაკეთდეს საეჭვო უბნების ეფექტური სკანირება.

მამოგრაფიის ეს აპარატი, მინიმალური დოზების გამოყენებით, ქმნის საუკეთესო ორ და სამგანზომილებიან გამოსახულებებს. ამ აპარატმა რევოლუცია მოახდინა კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკაში. მას აქვს უნარი მიიღოს ორგანზომილებიანი და მრავალშრიანი სამგანზომილებიანი ტომოსინთეზური გამოსახულებები.  ტომოსინთეზური ჭრილები დიაგნოზის სანდოობის ხარისხს ზრდის. ძუძუს შრეობრივი ციფრული გამოსახულებების მეშვეობით ძუძუს სამგანზომილებიანი სურათი მიიღება.

რუტინული მამოგრაფიული აპარატი იძლევა ქსოვილის პრობლემის ვიზუალიზაციას ერთ სურათზე, მაშინ როდესაც ტომოსინთეზის სამგანზომილებიანი ციფრული მამოგრაფიის აპარატი ძუძუს ჭრილების ციფრული დათვალიერების საშუალებას იძლევა.  ეს ფუნქცია უზრუნველყოფს არ გამოგვრჩეს პრობლემური უბნები და ძუძუს კიბო.

ᲛᲙᲣᲠᲜᲐᲚᲝᲑᲐ

ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ

ACIBADEM

×
ძიება